Cjenik

Napomena: posebni popusti za instruktore i voditelje ronjenja.

CIJENE S.S.I. RONILAČKIH TEČAJEVA

O.W.D. diver

€ 300

A.O.W. diver

€ 250

Dive master

€ 550

RONJENJE SA PLAŽE

vlastita oprema

naša oprema

Ronjenje sa obale

€ 15

€ 33

Noćno ronjenje

€ 23

€ 40

RONJENJE SA BRODA

vlastita oprema

naša oprema

1 ronjenje sa izletničkim brodom

€ 25

€ 42

2 ronjenja sa izletničkim brodom

€ 40

€ 60

Noćno ronjenje (lampa uključena)

€ 37

€ 55

Probno ronjenje sa brodom

€ 53

€ 55

Brodska karta za putnike koji nisu ronioci

-

€ 10

Djeca do 12 g.

€ 5

PAKETI RONJENJA

vlastita oprema

naša oprema

Paket od 6 ronjenja: izlet od 3 dana

€ 120

€ 175

Paket od 10 ronjenja: izlet od 5 dana

€ 190

€ 280

Paket od 16 ronjenja: izlet od 8 dana

€ 285

€ 430

Paket od 24 ronjenja: izlet od 12 dana

€ 390

€ 620

PUNJENJE SPREMNIKA

Punjenje boca zrakom

€ 10

IZNAJMLJIVANJE OPREME

Maska

€ 3

Disalica

€ 2

Peraje

€ 3

Ronilačko odijelo

€ 12

Čizmice

€ 2

Pojas sa utezima

€ 5

Prsluk za kontrolu uzgona (BCD)

€ 15

Regulacijski sustav

€ 10

Računalo

€ 5

Lampa

€ 10

Spremnik 15 l (prazan)

€ 10

 
English Croatian Czech French German Italian Slovenian

K O N T A K T

MEDITERRANEO SUB
Ulica Krapanjskih Spužvara 48
Brodarica / Šibenik
HRVATSKA

Emil
mob: +385 91 539 4007
Karlo
mob: +385 91 738 8031
mediteraneosub80@hotmail.com